کودکانی که توسط دو دست مهارت پیدا کنند می توانند پیشرفت های قابل توجهی در زمینه های زیر داشته با شند:

 

 • توسعه و بهبود عملکرد نیمکره های چپ و راست مغزmanagement-book-264
 • تشکیل فرکانس موج بتا در مغز
 • سرعت در محاسبات ریاضی
 • تقویت حس بینایی،شنوائی و احساس افراد
 • افزایش قدرت ذهن
 • افزایش مهارتهای تحلیلی و منطقی
 • افزایش تخیل و خلاقیت
 • بهبود حافظه و عکس العملها
 • افزایش اعتماد به نفس
 • افزایش مهارت گوش دادن و درک مطلب
 • مهارتهای نظارتی

 

تحقیقات انجام شده توسط دانشکده پزشکی نیپون ژاپن مشخص کرده است که قسمت راست مغز در ارتباط با فعالیتهای بصری و شنیداری از قبیل تشخیص تصاویر و گوش دادن به موسیقی ،در حالی که سمت چپ مغز را به افکارو منطق مانند محاسبات ریاضی مرتبط است.در این مطالعه که بر روی ۲۰۰دانش آموز و بیش از ۱۰ سال انجام شده که امواج مغزی در طول فعالیت های مختلف بررسی شده است.ارزیابی های انجام شده بر روی کاربران چرتکه به اتفاق آرا سطوح بالائی از فعالیت مغز در نیمکره راست را نشان داد که در انجام محاسبات ذهنی ریاضی مؤثر است. افراد بطور متوسط برای انجام محاسبات علمی و ریاضی از نیمکره چپ استفاده می کنند اما این مط1196169_1_bالعه ثابت کرده است که با تجسم تصویری از چرتکه در سر خود، کاربران چرتکه قادرند که با استفاده از نیمکره راست مغز خود به تعادلی از دو نیمکره و در نتیجه عملکردی بهتر در انجام محاسبات ریاضی دست یابند.
تیم تحقیقاتی در ادامه یافته های خود نتیجه گیری کرده است که یادگیری چرتکه مفیداست و به کودکان برای درک سیستم عددی و فرمولهای ریاضی کمک می کند تا بتوانند به حفظ متوالی شماره های پیچیده و تمرکز بر وظائف خود همت گمارند.
توانائی استفاده از نیمکره راست مغز به عملکرد سایر صفات آنها مانند:
اعتماد به نفس ، عملکرد تحصیلی بهترو نمایش خلاقیت در حل مسائل خود کمک کرده است.